Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phạm Văn Hiền 18/01/2022
3 Nguyễn Thị Đăng An 18/01/2022
4 TRAN NGOC HOANG SON-DHL 18/01/2022 09/02/2022
5 TRAN NGOC HOANG SON-DHL 18/01/2022 09/02/2022
6 ĐINH THANH VIỆT 18/01/2022 21/01/2022
7 CLARE SMILEY-DHL 18/01/2022 09/02/2022
8 NICHOLAS HUGH BISHOP-DHL 18/01/2022 09/02/2022
9 PHAT NGUYEN-DHL 18/01/2022 09/02/2022
10 HA HOANG VAN-DHL 18/01/2022 09/02/2022