Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Minh Khánh 12/04/2021
2 LƯU NGỌC ANH 12/04/2021
3 NGUYỄN PHAN THÁI HIỀN 12/04/2021
4 LÝ HẢO 12/04/2021
5 PHAN TUYẾT TRINH 12/04/2021
6 PHẠM VŨ THUẬT 12/04/2021
7 Lê Văn Tùng 12/04/2021
8 LÊ THỊ KIM THOA 12/04/2021
9 BÙI THẾ KIM ANH 12/04/2021
10 CHUNG THỊ PHƯƠNG THẢO 12/04/2021 06/05/2021