Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Hà Thị Tuất 06/07/2022
3 ĐINH KHÁNH LINH 06/07/2022
4 PHAN THỊ THANH HOA 06/07/2022
5 TRẦN NGUYỄN TẤN ĐỨC 06/07/2022
6 Lưu Khánh Huyền 06/07/2022
7 Nguyễn Nam Phương 06/07/2022
8 LÊ THÀNH PHÚ 06/07/2022 21/07/2022
9 TRẦN THỊ HẢI ĐƯỜNG 06/07/2022
10 TẠ THANH TÂM - ĐÀO THỊ THƯƠNG THƯƠNG 06/07/2022 07/07/2022