Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 DOÃN THỊ HỒNG NGỌC 24/09/2021 29/09/2021
2 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 24/09/2021
3 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH DHL - VNPT 24/09/2021 12/10/2021
4 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH DHL - VNPT 24/09/2021 12/10/2021
5 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH DHL - VNPT 24/09/2021 12/10/2021
6 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH DHL - VNPT 24/09/2021 12/10/2021
7 PHẠM VĂN KHOA 24/09/2021
8 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH DHL - VNPT 24/09/2021 12/10/2021
9 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH DHL - VNPT 24/09/2021 12/10/2021
10 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH DHL - VNPT 24/09/2021 12/10/2021