Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Vũ Thụy Tú Trân 24/01/2022 28/01/2022
3 NGUYỄN THỊ HIỀN 24/01/2022 28/01/2022
4 Lê Phan Thảo Ly 24/01/2022 27/01/2022
5 Lê Phan Thảo Ly 24/01/2022 27/01/2022
6 Huỳnh Thị Thùy Trang 24/01/2022 07/02/2022
7 Nguyễn Trọng Tín 24/01/2022
8 LÊ BÌNH MINH 24/01/2022 25/01/2022
9 NGUYỄN ANH DUY 24/01/2022 25/01/2022
10 ĐẶNG THỊ NHẠN 24/01/2022 14/03/2022