Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Thị Quỳnh Phương 29/11/2021
3 lê thị phương thảo 29/11/2021
4 Lê Thị Quỳnh Phương 29/11/2021
5 NGUYỄN TRẦN NGỌC THẢO 29/11/2021
6 Nguyễn Thành Nhân 29/11/2021
7 Phan Thanh Trọng 29/11/2021
8 Lê Thị Quỳnh Phương 29/11/2021
9 BÙI THỊ THẮM 29/11/2021
10 Lê Thị Quỳnh Phương 29/11/2021