Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Tất Thắng 09/08/2022
3 PHẠM THỊ HIỀN 09/08/2022
4 ĐẶNG QUỐC PHƯƠNG THẢO 09/08/2022
5 Nguyễn Thị Kim Ngân 09/08/2022
6 TRẦN TRUNG HẬU 09/08/2022
7 NGUYỄN THỊ MINH HIỀN 09/08/2022
8 ĐẶNG QUỐC PHƯƠNG THẢO 09/08/2022
9 CAO THỊ NHÀI 09/08/2022
10 ĐẶNG QUỐC PHƯƠNG THẢO 09/08/2022