Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Công ty TNHH TM DV Xuất Nhập Khẩu Tâm Phong Phát 24/05/2022
3 TRẦN VĂN TÂM 24/05/2022 25/05/2022
4 Đinh Thị Ngọc Vân 24/05/2022
5 huynh dieu 24/05/2022
6 Nguyễn Ngọc Anh Tài 24/05/2022
7 TRẦN VĂN THI 24/05/2022
8 Vũ Thị Xuân Hương 24/05/2022
9 Nguyễn Thảo Phương 24/05/2022
10 LÝ THỊ NGỌC HƯỞNG 24/05/2022