Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 DNTN căn hộ dịch vụ Đất Phù Sa 27/11/2021
3 võ mai vinh 27/11/2021
4 NGUYỄN KIM THÙY DUNG 27/11/2021
5 Vũ Hùng Cường 27/11/2021
6 HUỲNH THỊ DIỆU TRANG 27/11/2021
7 HUỲNH THỊ DIỆU TRANG 27/11/2021
8 Trần Phương Nam 27/11/2021
9 NGUYỄN ĐÀO PHƯƠNG THANH 27/11/2021
10 Nguyễn Thanh Liêm 27/11/2021