Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ KIM THOA 03/12/2021 31/12/2021
3 HỒ MẠNH TIẾN 02/12/2021
4 NGUYỄN HOÀN MỸ UYÊN 02/12/2021
5 Trần Bảo Huyền Trâm 02/12/2021
6 Võ Thị Huệ 02/12/2021
7 CAO QUÝ HÙNG 02/12/2021
8 Võ Thị Trúc Phương 02/12/2021
9 Võ Thị Trúc Phương 02/12/2021
10 Dư Hương Ái Linh 02/12/2021