Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Thùy Trang 20/05/2022
3 NGUYỄN THỊ THỦY 20/05/2022
4 Đàm Kiêu 20/05/2022
5 Nguyễn Hoàng Việt 20/05/2022
6 Nguyễn thị Thúy Hằng 20/05/2022
7 Nguyễn Quốc Thống 20/05/2022
8 Công ty TNHH Được Truck 20/05/2022
9 NGUYỄN VĂN A 20/05/2022
10 CỐ THỊ DUNG 20/05/2022