Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN QUANG TÍN 28/01/2022 06/02/2022
3 NGUYỄN VĂN THẮNG 28/01/2022 15/02/2022
4 NGUYỄN THỊ YẾN 28/01/2022 25/02/2022
5 NGUYỄN ĐỨC HẬU 28/01/2022 18/02/2022
6 VŨ THỊ TÂM 28/01/2022 11/02/2022
7 VŨ THỊ TÂM 28/01/2022 18/02/2022
8 LÊ THỊ KIM HIỀN 28/01/2022 18/02/2022
9 TRẦN THỊ HỒNG HẠNH 28/01/2022 15/02/2022
10 NGUYỄN QUỐC TRIỀU 28/01/2022 06/02/2022