Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Công ty TNHH MTV TM DV Cà Phê Việt 02/12/2021
3 Nguyễn Thị Thùy Dung 02/12/2021
4 Huỳnh Thanh Hoài 02/12/2021
5 Dương Văn Thuận 02/12/2021
6 LÝ THỊ MINH PHƯƠNG 02/12/2021
7 Phạm Trường Giang 02/12/2021
8 Nguyễn Thị Loan 02/12/2021
9 Vòng Quyền Phụng 02/12/2021
10 Nguyễn Thị Thùy Dương 02/12/2021