Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ THỊ MỸ LIẾN 09/08/2022
3 Nguyễn Minh Luân 09/08/2022
4 VŨ THỊ DỆT 09/08/2022
5 Vương Quốc Anh 09/08/2022
6 Huỳnh Tấn Trung 09/08/2022
7 Nguyễn Khánh Duy 09/08/2022
8 TRẦN VĂN THI 09/08/2022
9 NGÀN SÍ PHẤN 09/08/2022
10 PHẠM CHÍ TRUNG 09/08/2022