Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 PHAN THỊ YẾN NHI 19/10/2021
2 Văn Thị Mỹ Hạnh 19/10/2021
3 Trương Phú Nhân 19/10/2021
4 Lê Thị Huyền Anh 19/10/2021
5 LÊ HOÀNG MINH TÂM 19/10/2021 25/10/2021
6 NGUYỄN XUÂN BÁ 19/10/2021
7 Trương Phú Nhân 19/10/2021
8 Trương Phú Nhân 19/10/2021
9 VÕ HỒNG VINH 19/10/2021
10 TRƯƠNG Ý DỤY 19/10/2021 22/10/2021