Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thanh Tuyền 25/05/2022
3 Phạm Nguyễn Yến Nhi 25/05/2022
4 Nguyễn Hồng Diệp 25/05/2022
5 Bùi Chiêu Hạ 25/05/2022
6 Phạm Thị Lệ 25/05/2022
7 Nguyễn Thị Bình An 25/05/2022
8 Lý chiến nhựt 25/05/2022
9 TRẦN THỊ HẰNG 25/05/2022
10 phạm văn trọng 25/05/2022