Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Bích Phượng 04/12/2021
3 Thi Thanh Tuyền 04/12/2021
4 ĐẶNG XUÂN TUNG 04/12/2021
5 TRAN THI NGOC ANH 04/12/2021
6 Trần Ngọc Hằng 04/12/2021
7 LÊ THỊ HỒNG CƯƠNG 04/12/2021
8 Công ty TNHH Một Thành Viên Sơn Phát 04/12/2021
9 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TẤN SINH 04/12/2021
10 TRAN THI NGOC ANH 04/12/2021