Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN VĂN THIỆN 04/03/2021
2 Hoàng Hà Khanh 04/03/2021
3 Võ Thị Như Ngọc 04/03/2021
4 NGUYỄN VĂN LƯỢNG 04/03/2021
5 TRẦN KIM VIÊN 04/03/2021
6 Lê Hữu Nghĩa 04/03/2021
7 Phạm Minh Trung 04/03/2021
8 Trần lê phương uyên 04/03/2021
9 NGUYỄN ĐỒNG ÁI XUÂN 04/03/2021 10/03/2021
10 HỒ HOÀNG TRƯỜNG 04/03/2021 15/03/2021