Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN DIỄM TRÚC 19/05/2022
3 PHẠM THỊ NGỌC THẢO 19/05/2022
4 TRẦN VĂN SÁNG 19/05/2022
5 TRẦN VĂN THI 19/05/2022
6 Quỳnh Nguyễn 19/05/2022
7 TRẦN PHƯƠNG 19/05/2022
8 NGUYỄN THỊ BÍCH LÀNH 19/05/2022
9 vòng mi lan 19/05/2022
10 TRẦN VĂN THI 19/05/2022