Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN HỮU THIỆN 10/05/2021
2 LÊ THỊ HẠNH HOA 10/05/2021
3 Nguyễn Hoàng Gia Linh 10/05/2021 12/05/2021
4 DƯƠNG QUỲNH NHI 10/05/2021 19/05/2021
5 Hồ Hoàng Trường 10/05/2021
6 Bùi Minh Kha 10/05/2021 19/05/2021
7 Trương Thị Ngọc 10/05/2021 19/05/2021
8 Đặng Trọng Thành 10/05/2021 19/05/2021
9 Đặng Trọng Thành 10/05/2021 19/05/2021
10 Nguyễn Ngọc Thu Thảo 10/05/2021 13/05/2021