Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LƯƠNG TẤN ÁI 25/01/2021
2 LÊ THỊ HẠNH HOA 25/01/2021
3 TRẦN LÊ DUY 25/01/2021
4 NGUYỄN CÔNG TÍNH 25/01/2021
5 Vương Ngọc Thắm 25/01/2021
6 NGUYỄN CÔNG TÍNH 25/01/2021
7 Nguyễn Thị Kim Thoa 25/01/2021
8 Trương Vân Trường 25/01/2021
9 LIÊU THỊ TỐ NGỌC 25/01/2021
10 NGUYỄN CÔNG TÍNH 25/01/2021