Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Huỳnh Ngọc Tố Trinh 14/05/2021
2 Huỳnh Ngọc Tố Trinh 14/05/2021
3 LÊ NGỌC TUẤN 14/05/2021
4 Nguyễn Thị Minh Thảo 14/05/2021
5 Đoàn Thị Thu Trang 14/05/2021
6 TRỊNH XUÂN TRANH 14/05/2021
7 HOÀNG THỊ LAN 14/05/2021
8 Huỳnh Thị Minh 14/05/2021 17/05/2021
9 TRẦN THỊ CẨM NHUNG 14/05/2021
10 Lê Thị Xuân Đào 14/05/2021 17/05/2021