Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 võ thị yến uyên 09/08/2022
3 Nguyễn Như Quỳnh 09/08/2022
4 Nguyễn Thị Hương Giang 09/08/2022
5 Nguyễn Thị Hương Giang 09/08/2022
6 Nguyễn Thị Liên Phương 09/08/2022
7 PHAN HÙNG THÁI 09/08/2022
8 TRUONG THI THU HUONG 09/08/2022
9 Trần Thị Minh Thư 09/08/2022
10 PHAN LÊ QUỲNH NHƯ 09/08/2022