Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lưu Quang Vinh 21/01/2022
3 Phan Thị Sửu 21/01/2022
4 Phan Thị Sửu 21/01/2022
5 Lưu Quang Vinh 21/01/2022
6 CÔNG TY CTTC TNHH BIDV - SUMI TRUST - CN TPHCM 21/01/2022 26/01/2022
7 TRƯƠNG VĂN TƯỜNG 21/01/2022 24/01/2022
8 NGUYỄN THỊ KIM OANH 21/01/2022 24/01/2022
9 NGUYỄN DUY THANH 21/01/2022
10 TRẦN THỊ MINH 21/01/2022 24/01/2022