Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHAN TƯỜNG VI 27/09/2022
3 Nguyễn Thị Phượng 27/09/2022
4 Tiêu thị luyến 27/09/2022
5 VŨ THỊ PHƯƠNG 27/09/2022
6 Thân Minh Hải 27/09/2022
7 Võ Thị Kim Huê 27/09/2022
8 VÕ CÁT TƯỜNG 27/09/2022
9 ĐINH LÊ ĐẠI DƯƠNG 27/09/2022
10 Hồ Thị Nhật Hạ 27/09/2022