Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Võ Thành Nhân 26/05/2022
3 Nguyễn Thị Rơi 26/05/2022
4 Hồ Thanh Hoàng Phương 26/05/2022
5 CÔNG TY TNHH SX DỆT MAY VẠN PHÚC NGUYÊN 26/05/2022
6 TRẦN THỊ HUẾ 26/05/2022
7 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ANPHA COOK 26/05/2022
8 Công ty TNHH Quốc Tế Antony 26/05/2022
9 Phan Thị Mai 26/05/2022
10 Nguyễn Thị Vân Anh 26/05/2022