Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Vũ Thụy Tú Trân 24/01/2022 28/01/2022
3 NGUYỄN THỊ HIỀN 24/01/2022 28/01/2022
4 NGUYỄN NGỌC THÚY VY 24/01/2022 25/01/2022
5 ĐÀO MINH KHẢI 24/01/2022
6 Hồ Hoàng Trường 24/01/2022 07/02/2022
7 CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM 24/01/2022 16/02/2022
8 NGUYỄN TRẦN HẢI HƯNG 24/01/2022
9 CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM 24/01/2022 16/02/2022
10 LÊ VĂN BẰNG 24/01/2022 28/01/2022