Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN MẠC THANH TRÚC 29/10/2020 08/11/2020
2 TRẦN MINH NHỰT 29/10/2020
3 Trần Hảo Trí 29/10/2020
4 Nguyễn Văn Tuấn 29/10/2020
5 Nguyễn Tấn Hải 29/10/2020
6 NGUYỄN VŨ THÙY LINH 29/10/2020
7 ĐẶNG MINH LỄ 29/10/2020
8 CT TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ-TRẦN DUY BẢO NGỌC 29/10/2020 12/11/2020
9 Nguyễn Lý Hóa 29/10/2020 19/11/2020
10 LÊ HỒNG NHUNG 29/10/2020