Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG TY GROUP 19/01/2022 10/02/2022
3 Le Son 19/01/2022
4 ĐỖ TRƯƠNG NỮ HOÀNG YẾN 19/01/2022 24/01/2022
5 Nguyễn Thị Tường Vy 19/01/2022 24/01/2022
6 TRẦN PHƯƠNG 19/01/2022 28/01/2022
7 NGUYỄN VĂN YÊN 19/01/2022 16/02/2022
8 Lê Thị Thu Trang 19/01/2022 28/01/2022
9 Nguyễn Minh Nhã 19/01/2022 24/01/2022
10 Lê Thị Thu Trang 19/01/2022 28/01/2022