Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Huỳnh Bích Phương 21/09/2021
2 Hứa Quí Cảnh 21/09/2021 24/09/2021
3 Trần Hồng Lê 21/09/2021 30/09/2021
4 Trần Vân Anh 21/09/2021 24/09/2021
5 TRẦN QUỐC HUY 21/09/2021 30/09/2021
6 Nguyễn Thị Bình An 21/09/2021 30/09/2021
7 Trần Hữu Dũng 21/09/2021 30/09/2021
8 VPĐD Laboratoire Aguettant tại TP. Hồ Chí Minh 21/09/2021 28/09/2021
9 Nguyễn Thế Hải 21/09/2021 30/09/2021
10 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ICAEW MALAYSIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 21/09/2021 28/09/2021