Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN QUỐC HUY 27/09/2021
2 trần nguyễn hợp tài 27/09/2021
3 minh nhật test 1827 27/09/2021 13/10/2021
4 NGUYỄN VĂN SANG 27/09/2021
5 Nguyễn Quang Chơn 27/09/2021
6 Lê Văn Sản 27/09/2021 01/10/2021
7 TRẦN HỒ HẢI GIANG 27/09/2021
8 Nguyễn Thị Thùy Linh 27/09/2021
9 TRẦN CÔNG THÀNH 27/09/2021
10 LÊ TÂY GIANG 27/09/2021