Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Văn Hà Uy 17/05/2022
3 Ho Thi Hoa 17/05/2022
4 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 17/05/2022
5 HOÀNG NỮ TÚ NHI 17/05/2022
6 Nguyễn Thị Quỳnh Như 17/05/2022
7 LÊ THỊ THU HỒNG 17/05/2022
8 Vuong Chi Hieu 17/05/2022
9 TRƯƠNG THỊ THANH PHƯƠNG 17/05/2022
10 NGUYỄN CHÍ THỊNH 17/05/2022