Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN SÁNG KIẾN 14/04/2021
2 ĐẶNG TUYẾT MINH 14/04/2021
3 Trần Thị Phong Lan 14/04/2021
4 LÊ TRẦN HOÀI NAM 14/04/2021
5 LÊ THỊ THU GIANG 14/04/2021
6 Hoàng Mai Linh 14/04/2021
7 Trần Thị Ngọc Ánh 14/04/2021
8 NGUYỄN TRỌNG HỮU 14/04/2021
9 NGUYỄN THỊ THU HÀ 14/04/2021
10 TRỊNH TOÀN PHÁT 14/04/2021