Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 7642016110000014/BNYT-ATTP 29/01/6101 18/02/6101 Hoàn thành hồ sơ
2 7642016110000014/BNYT-ATTP 29/01/6101 18/02/6101 Hoàn thành hồ sơ
3 2017010000448/BN-VP TRẦN NGỌC TUYỀN 30/03/2017 03/04/2017 Đã tiếp nhận hồ sơ
4 26779.120.17.011782 29/03/2017 14/04/2017 Đang xử lý
5 27601.120.17.010469 29/03/2017 14/04/2017 Đang xử lý
6 27601.120.17.010468 29/03/2017 14/04/2017 Đang xử lý
7 26785.120.17.011781 29/03/2017 14/04/2017 Đang xử lý
8 27604.120.17.010467 29/03/2017 14/04/2017 Đang xử lý
9 26779.120.17.011780 29/03/2017 14/04/2017 Đang xử lý
10 26779.120.17.011779 29/03/2017 14/04/2017 Đang xử lý