Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Sử Ý Nhi 01/12/2021
3 Sử Ý Nhi 01/12/2021
4 Trần Thị Mỹ Linh 01/12/2021
5 THÁI THANH HẰNG 01/12/2021
6 Đinh Châu Tố Tâm 01/12/2021
7 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THANH LONG 01/12/2021
8 Sử Ý Nhi 01/12/2021
9 Trần Nguyễn Phong 01/12/2021
10 NGUYỄN THÀNH QUỐC 01/12/2021 02/12/2021