Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phạm Khánh Hằng 06/12/2021
3 VÕ THỊ KIỀU ANH 06/12/2021
4 ĐỖ ĐÌNH ANH HÙNG 06/12/2021
5 Võ Thị Bích Hoa 06/12/2021
6 Phạm Thị Ngân 06/12/2021
7 Nguyễn Văn Tâm 06/12/2021
8 Hoàng Thúy Phượng 06/12/2021
9 Nguyễn Thị Nhân Tâm 06/12/2021
10 NGUYỄN THỊ NHẬT THỦY 06/12/2021