Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THANH TUYỀN 05/07/2022
3 NGUYỄN MINH HOÀNG SƠN 05/07/2022
4 Nguyễn Thị Mỹ Hiệp 05/07/2022
5 VŨ THỊ HIỆU 05/07/2022
6 Trần Nguyễn Hoàng Bảo 05/07/2022
7 Nhan Vũ Kim Hải 05/07/2022
8 NGUYỄN VĂN LONG 05/07/2022
9 Trịnh Thị Mai Phương 05/07/2022
10 TRẦN HOÀNG TẤN 05/07/2022