Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN THỊ MINH THƯ 28/05/2022
3 NGUYỄN THỊ CẨM GIANG 28/05/2022
4 TÔ KHÁNH AN 28/05/2022
5 Nguyễn Thị Phương Thúy 28/05/2022
6 Nguyễn Ngọc Cẩm Tú 28/05/2022
7 NGUYỄN THỊ THANH VÂN + 01 ĐSH 28/05/2022 13/06/2022
8 LÊ VĂN GÔ 28/05/2022 13/06/2022
9 NGUYỄN VĂN LÂM 28/05/2022 13/06/2022
10 PHẠM DUY THANH 28/05/2022 13/06/2022