Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN THỊ HỒNG NHUNG 23/06/2018 28/06/2018
2 TRƯƠNG TRẦN QUÍ 23/06/2018 28/06/2018
3 NGUYỄN ĐÌNH QUỐC DŨNG 23/06/2018 11/07/2018
4 PHAN HUYỀN ANH 23/06/2018 28/06/2018
5 DƯƠNG THỊ TRÚC MAI 23/06/2018 28/06/2018
6 LÊ ĐÌNH LÂM 22/06/2018 23/07/2018
7 Huỳnh Ngọc Mai Duyên 22/06/2018
8 Trần Nam Chinh 22/06/2018
9 NGÔ VĂN GIÙM (ĐẶNG QUANG TUYÊN) 22/06/2018 06/08/2018
10 NGÔ THỊ XÍCH (ĐẶNG QUANG TUYÊN) 22/06/2018 06/08/2018