Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Kim Thơ 25/06/2022
3 Trần Thị Kim Thơ 25/06/2022
4 Cao Thị Hoài Chung 25/06/2022
5 Trần Thị Kim Thơ 25/06/2022
6 PHẠM THỊ HUỆ 25/06/2022
7 Lê Thị Hương 25/06/2022
8 Lê Xuân Dũng 25/06/2022
9 Lê Anh tuấn 25/06/2022
10 Nguyễn Thị Thiện 25/06/2022