Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRANG PHƯỢNG HẰNG 28/01/2022
3 LÊ VĂN TỰ 28/01/2022 18/02/2022
4 ĐẶNG THỊ QUYÊN 28/01/2022 07/02/2022
5 TRẦN THỊ THU NGAN 28/01/2022 09/02/2022
6 NGÔ THANH MỸ 28/01/2022 09/02/2022
7 HOÀNG KHÁNH HUY 28/01/2022 18/02/2022
8 Nguyễn Hằng Vi 28/01/2022 08/02/2022
9 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI 28/01/2022 07/02/2022
10 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI 28/01/2022 07/02/2022