Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lê Thị Huyền Anh 16/10/2021
2 PHẠM THỊ DUNG 16/10/2021
3 ĐỖ ĐỨC THỊNH 16/10/2021
4 PHẠM THỊ DUNG 16/10/2021
5 NGUYỄN VĂN LỢI 16/10/2021
6 ĐỖ ĐỨC THỊNH 16/10/2021
7 Nguyễn đông giang 16/10/2021
8 TRẦN LỘC HOÀNG 16/10/2021 19/10/2021
9 ĐỖ ĐỨC THỊNH 16/10/2021
10 TRƯƠNG TIẾN QUỲNH 0938623386 16/10/2021 01/11/2021