Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TÂM 27/10/2021
3 TRẦN QUỐC HUY 27/10/2021
4 TRƯƠNG MỸ LINH 27/10/2021
5 Phạm Thị Kim Hoa 27/10/2021
6 NGUYỄN VĂN KHỞI 27/10/2021
7 Lê Thị Thanh Phương 27/10/2021
8 NGUYỄN ĐỨC ANH 27/10/2021
9 VÕ TÁ TƯỜNG 27/10/2021
10 ĐỖ HOÀNG PHI LONG 27/10/2021