Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Hoàng Thị Thùy Trang 17/05/2022
3 Bùi Văn Khái - Đào Thị Mị 17/05/2022 02/06/2022
4 CÙ HUY QUÝ 17/05/2022
5 ĐÀO THỊ THÚY HẰNG 17/05/2022
6 Nguyễn Thị Quyên ( Bưu Điện) 17/05/2022 18/05/2022
7 Lê Thị Huyền Anh 17/05/2022
8 Lê Thanh Nam (bưu điện) 17/05/2022 18/05/2022
9 Lê Trương Trúc Diễm 17/05/2022
10 trần yến 17/05/2022