Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN VĂN ĐẠT 29/09/2022
3 VÕ NHƯ HUỲNH 29/09/2022
4 TRƯƠNG THÚY DIỄM 29/09/2022
5 Chương Vĩnh Hùng 29/09/2022
6 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 29/09/2022
7 HUỲNH MINH PHÚC 29/09/2022
8 Nguyễn Lan Anh 29/09/2022
9 LÊ HUỲNH ANH TUẤN 29/09/2022
10 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KARAOKE ICOOL 20 29/09/2022