Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 MAI THỊ THU DIỄM 19/10/2021 09/11/2021
2 Phạm Minh Gian 19/10/2021
3 NGUYỄN KIM NGÂN 19/10/2021
4 TRẦN VĂN THI 19/10/2021
5 Hồ Thị Thanh Thuý 19/10/2021
6 MAI THỊ HẰNG 19/10/2021 25/10/2021
7 TRƯƠNG THỊ KIM TRANG 19/10/2021
8 Nguyễn Ngọc Hoàng 19/10/2021
9 NGUYỄN THỊ NGỌC TUYẾT 19/10/2021 25/10/2021
10 TRỊNH HỮU ĐỨC 19/10/2021 03/11/2021