Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trần Thị Bé Vui 27/09/2021 27/10/2021
2 HUỲNH YẾN BÌNH 27/09/2021 30/09/2021
3 CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI GEAR 27/09/2021 27/10/2021
4 Bưu điện (Trần Thành Lung) 27/09/2021 01/11/2021
5 NGUYỄN THỊ THI THI 27/09/2021
6 Bưu điện (Trần Thành Lung) 27/09/2021 01/11/2021
7 LÊ QUỐC HIẾU 27/09/2021
8 Phạm Thị Hoàng Thúy 27/09/2021
9 Bưu điện (Trần Thành Lung) 27/09/2021 01/11/2021
10 Loan Lê 27/09/2021 27/10/2021