Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN ANH TUẤN 23/09/2021 29/09/2021
2 Nguyên tổng hải 23/09/2021 29/09/2021
3 VŨ THỊ BÍCH LIÊN 23/09/2021
4 NGUYỄN THỊ THI THI 23/09/2021 04/10/2021
5 NGUYỄN THỊ THI THI 23/09/2021 04/10/2021
6 Lê Võ Thùy Trang 23/09/2021 28/09/2021
7 Trần Văn Ba 23/09/2021 08/10/2021
8 trần tấn quang 23/09/2021 30/09/2021
9 Trần Hồng Lê 23/09/2021 30/09/2021
10 TRẦN VĂN THI 23/09/2021 30/09/2021