Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trần Bé Thảo 30/11/2020
2 Phùng Ngọc Kim Anh 30/11/2020
3 LÊ THANH NGUYÊN 30/11/2020
4 Phùng Ngọc Kim Anh 30/11/2020
5 Đinh Thị Kim Thoa 30/11/2020
6 Nguyễn Thị Anh Thi 30/11/2020
7 LÊ ĐÌNH HỘI 30/11/2020 03/12/2020
8 DƯƠNG THỊ CẨM TIÊN 30/11/2020 15/12/2020
9 Nguyễn Đoàn Thanh An 30/11/2020
10 Phạm Thị Thu Lộc 30/11/2020 15/12/2020