Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Thị Xuân Tuyến 27/01/2022
3 Lương Quốc Anh 27/01/2022
4 HUỲNH THỊ THANH VÂN 27/01/2022 11/03/2022
5 Tran Hien 27/01/2022
6 HÀ HUỲNH GIANG - VŨ THỊ HỒNG VÂN 27/01/2022 11/03/2022
7 Đỗ Thị Hoa Mai 27/01/2022
8 Hồ Thị Hồng Ân 27/01/2022
9 ĐÀO MINH CHÂU 27/01/2022 28/01/2022
10 TRẦN NGỌC QUẢN 27/01/2022 11/03/2022